Бројач потрошње горива

  • Fuel consumption counter

    Бројач потрошње горива

    Мерач потрошње горива дизел мотора је креиран из два сензора протока дизел горива и једног калкулатора горива, калкулатора горива мери и израчунава количину горива сензора протока горива, време проласка горива и потрошњу горива, а такође калкулатор горива који опционо може да обезбеди РС-485 / РС-232 / импулсни излаз против фикса користи количину за повезивање са ГПС и ГПРС модемом.